Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 4.S.07Søknad om individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslagBokmål17.08.2021
HB 4.S.07 (N)Søknad om individuell nedbetaling av fellesgjeld i burettslagNynorsk17.08.2021
HB 4.S.08Inneståelseserklæring - fast eiendomBokmål04.07.2024
HB 4.S.08 (N)Inneståingserklæring - fast eigedomNynorsk04.07.2024
HB 4.S.13Søknad om tapsdeling - tap på startlånBokmål16.02.2022
HB 4.S.13 (N)Søknad om tapsdeling - tap på startlånNynorsk16.02.2022
HB 5.S.30Oversikt over husstandens økonomiBokmål15.05.2023
HB 5.S.30 (N)Oversikt over husstanden sin økonomiNynorsk15.05.2023
HB 7.S.06Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskuddBokmål07.10.2021
HB 7.S.06 (N)Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskotNynorsk07.10.2021
HB 7.S.14Søknad om godkjenning/utbetaling av tilskudd/lån til studentboligerBokmål13.11.2023
HB 7.S.14 (N)Søknad om godkjenning/utbetaling av tilskudd/lån til studentboligerNynorsk13.11.2023
HB 7.S.19Søknad om lån til privatpersonerBokmål27.02.2024
HB 7.S.19 (E)Application for a personal mortgageEngelsk27.02.2024
HB 7.S.19 (N)Søknad om lån til privatpersonarNynorsk27.02.2024
HB 7.S.20Vedlegg - lån til boligkvalitetBokmål17.04.2024
HB 7.S.20 (N)Vedlegg - lån til bustadkvalitetNynorsk17.04.2024
HB 7.S.24Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskuddBokmål01.12.2017
HB 7.S.24 (N)Eigenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskotNynorsk01.12.2017
HB 7.S.32Igangsetting og ferdigdato - vedlegg til tilsagnBokmål23.01.2023
HB 7.S.32 (N)Igangsetjing og ferdigdato - vedlegg til tilsegnNynorsk23.01.2023
HB 7.S.34Igangsetting - PurringBokmål23.01.2023
HB 7.S.34 (N)Igangsetting - PurringNynorsk23.01.2023
HB 7.S.42Lån til kjøp av bolig i prosjekt – saksgangen videre Bokmål25.11.2022
HB 7.S.42 (N)Lån til kjøp av bustad i prosjekt – saksgangen vidareNynorsk25.11.2022
HB 7.S.43Salg av boliger med lån fra Husbanken – saksgangen videreBokmål25.11.2022
HB 7.S.43 (N)Sal av bustader med lån frå Husbanken – saksgangen vidareNynorsk25.11.2022
HB 7.S.54Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål15.06.2023
HB 7.S.54 (N)Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Nynorsk15.06.2023
HB 7.S.55Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål22.06.2022
HB 7.S.55 (N)Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Bokmål22.06.2022
HB 7.S.57Erklæring om rettighet i fast eiendom - tilvisningsavtaleBokmål01.10.2019
HB 7.S.57 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tilvisningsavtaleBokmål01.12.2019
HB 7.S.58Søknad om lån - juridiske kunderBokmål27.02.2024
HB 7.S.58 (N)Søknad om lån – juridiske kundarNynorsk27.02.2024
HB 8.S.11Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og svømmeanleggBokmål01.01.2015
HB 8.S.11 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og symjeanleggNynorsk01.01.2015
HB 8.S.12Søknad om rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.10.2019
HB 8.S.12 (N)Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.10.2019
HB 8.S.13Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.01.2015
HB 8.S.13 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.01.2015
HB 8.S.16Søknad om tilskudd til boligtiltakBokmål26.01.2024
HB 8.S.16 (N)Søknad om tilskot til bustadtiltakNynorsk26.01.2024
HB 8.S.17Søknad om utbetaling av kompetansetilskuddBokmål14.09.2020
HB 8.S.17 (N)Søknad om utbetaling av kompetansetilskotNynorsk14.09.2020
HB 8.S.20Søknad om utbetaling av tilskudd til bolig-, by- og stedsutviklingBokmål01.01.2015
HB 8.S.20 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustad-, by- og stadsutviklingNynorsk01.01.2015
HB 8.S.22Søknad om utbetaling av tilskudd til prosjektering/installering av heisBokmål14.09.2020
HB 8.S.22 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til prosjektering/installering av heisNynorsk14.09.2020
HB 8.S.23Melding om avhjemling/omgjøring av sykehjemsplasser og/eller omsorgsboligerBokmål19.04.2022
HB 8.S.23 (N)Melding om avheimling/omgjering av sjukeheimsplassar og/eller omsorgsbustaderNynorsk19.04.2022
HB 8.S.27Erklæring om urådighetBokmål01.10.2015
HB 8.S.27 (N)Erklæring om urådigheitBokmål01.10.2015
HB 8.S.28Søknad om utbetaling av tilskudd til boligsosiale tiltakBokmål01.01.2018
HB 8.S.28 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustadsosiale tiltakNynorsk01.01.2018
HB 8.S.30Erklæring om rettighet i fast eiendom - tildelingsavtaleBokmål01.10.2019
HB 8.S.30 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tildelingsavtaleNynorsk01.12.2019
HB 8.S.32.1Dialogverktøy – Eldre og personer med demensBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.1 (N)Dialogverktøy – Eldre og personar med demensNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.2Dialogverktøy - FunksjonsnedsettelseBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.2 (N)Dialogverktøy – FunksjonsnedsettingNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.3Dialogverktøy - Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.3 (N)Dialogverktøy – Utfordringar rus og/eller psykisk helseNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.4Plankrav – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.4 (N)Plankrav – Eldre og personar med demensNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.5Plankrav - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.5 (N)Plankrav – FunksjonsnedsettingNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.6Plankrav – Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.6 (N)Plankrav – Utfordringar rus og/eller psykisk helseNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.7Sjekkliste - DagaktivitetssenterBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.7 (N)Sjekkliste – DagaktivitetssenterNynorsk22.12.2021
HB 8.S.33Søknadsskjema Tilskudd til forsøk med nye boligmodellerBokmål03.02.2022
HB 8.S.33 (N)Søknadsskjema Tilskot til forsøk med nye bustadmodellarNynorsk03.02.2022
HB 8.S.34Søknad om utbetaling av tilskudd til energitiltakBokmål28.09.2023
HB 8.S.34 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til energitiltakNynorsk28.09.2023
HB 8.S.35Søknad om godkjenning av prosjektkostnad, rentekompensasjon for investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skoleneBokmål19.06.2024
HB 8.S.35 (N)Søknad om godkjenning av prosjektkostnad, rentekompensasjon for investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skoleneNynorsk19.06.2024
HB 9.S.01Søknad om statlig bostøtteBokmål29.05.2024
HB 9.S.01 (N)Søknad om statleg bustøtteNynorsk29.05.2024
HB 9.S.04Bostøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueBokmål13.02.2024
HB 9.S.04 (N)Bustøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueNynorsk13.02.2024
HB 9.S.05Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og netto formue i 2022Bokmål24.08.2023
HB 9.S.05 (N)Bustøtte - nye opplysningar om inntekt og netto formue i 2022Nynorsk24.08.2023
HB 9.S.06Bostøtte - overføring av rettet sak (for kommunen)Bokmål22.11.2023
HB 9.S.06 (N)Bustøtte - overføring av retta sak (for kommunen)Nynorsk22.11.2023
HB 9.S.07Bostøtte - overføring av klage (for kommunen)Bokmål22.11.2023
HB 9.S.07 (N)Bustøtte - overføring av klage (for kommunen)Nynorsk22.11.2023
HB 9.S.08Bostøtte - opplysninger om bokollektivBokmål25.03.2021
HB 9.S.08 (N)Bustøtte - opplysningar om bukollektivNynorsk25.03.2021
HB 9.S.09Bostøtte - Opplysninger om barns formueBokmål24.10.2023
HB 9.S.09 (N)Bustøtte – Opplysningar om barn sin formueNynorsk24.10.2023
HB 9.S.10Bostøtte - endringer i meldepliktige inntekter og formueBokmål04.01.2024
HB 9.S.10 (N)Bustøtte - endringar i meldepliktige inntekter og formueNynorsk04.01.2024
HB 9.S.11Bostøtte - klage på vedtakBokmål01.04.2017
HB 9.S.11 (N)Bustøtte - klage på vedtakNynorsk01.04.2017
HB 9.S.12Bostøtte - klage på månedlige inntekterBokmål01.03.2018
HB 9.S.12 (N)Bustøtte - klage på månadlege inntekterNynorsk01.03.2018
HB 9.S.30Avtale om utbetaling av bostøtte (transport)Bokmål05.06.2023
HB 9.S.30 (N)Avtale om utbetaling av bustøtte (transport)Nynorsk05.06.2023
HB 9.S.50Søknad om tilgang til bostøttesystemetBokmål13.05.2024
HB 9.S.50 (N)Søknad om tilgang til bustøttesystemetNynorsk13.05.2024
HB 9.S.53Bostøtte - fullmaktBokmål01.11.2022
HB 9.S.53 (N)Bustøtte - fullmaktNynorsk01.11.2022
HB 9.S.54Bostøtte – ettersendelse av dokumentasjon digital klageBokmål15.02.2024
HB 9.S.54 (N)Bustøtte – ettersending av dokumentasjon digital klageNynorsk15.02.2024