Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 4.S.07Søknad om individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslagBokmål17.08.2021
HB 4.S.07 (N)Søknad om individuell nedbetaling av fellesgjeld i burettslagNynorsk17.08.2021
HB 4.S.08Inneståelseserklæring - fast eiendomBokmål01.03.2019
HB 4.S.08 (N)Inneståingserklæring - fast eigedomNynorsk01.03.2019
HB 4.S.13Søknad om tapsdeling - tap på startlånBokmål16.02.2022
HB 4.S.13 (N)Søknad om tapsdeling - tap på startlånNynorsk16.02.2022
HB 5.S.30Oversikt over husstandens økonomiBokmål15.05.2023
HB 7.S.06Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskuddBokmål07.10.2021
HB 7.S.06 (N)Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskotNynorsk07.10.2021
HB 7.S.14Søknad om godkjenning/utbetaling av tilskudd/lån til studentboligerBokmål18.08.2023
HB 7.S.19Søknad om lån til privatpersonerBokmål20.01.2023
HB 7.S.19 (E)Application for a personal mortgageEngelsk20.01.2023
HB 7.S.19 (N)Søknad om lån til privatpersonarNynorsk20.01.2023
HB 7.S.20Vedlegg - lån til boligkvalitetBokmål09.11.2020
HB 7.S.20 (N)Vedlegg - lån til bustadkvalitetNynorsk09.11.2020
HB 7.S.24Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskuddBokmål01.12.2017
HB 7.S.24 (N)Eigenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskotNynorsk01.12.2017
HB 7.S.32Igangsetting og ferdigdato - vedlegg til tilsagnBokmål23.01.2023
HB 7.S.32 (N)Igangsetjing og ferdigdato - vedlegg til tilsegnNynorsk23.01.2023
HB 7.S.42Lån til kjøp av bolig i prosjekt – saksgangen videre Bokmål25.11.2022
HB 7.S.43Salg av boliger med lån fra Husbanken – saksgangen videreBokmål25.11.2022
HB 7.S.54Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål15.06.2023
HB 7.S.54 (N)Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Nynorsk15.06.2023
HB 7.S.55Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål22.06.2022
HB 7.S.55 (N)Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Bokmål22.06.2022
HB 7.S.57Erklæring om rettighet i fast eiendom - tilvisningsavtaleBokmål01.10.2019
HB 7.S.57 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tilvisningsavtaleBokmål01.12.2019
HB 7.S.58Søknad om lån - juridiske kunderBokmål15.02.2022
HB 8.S.11Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og svømmeanleggBokmål01.01.2015
HB 8.S.11 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og symjeanleggNynorsk01.01.2015
HB 8.S.12Søknad om rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.10.2019
HB 8.S.12 (N)Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.10.2019
HB 8.S.13Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.01.2015
HB 8.S.13 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.01.2015
HB 8.S.16Søknad om tilskudd til boligtiltakBokmål30.03.2023
HB 8.S.16 (N)Søknad om tilskot til bustadtiltakNynorsk30.03.2023
HB 8.S.17Søknad om utbetaling av kompetansetilskuddBokmål14.09.2020
HB 8.S.17 (N)Søknad om utbetaling av kompetansetilskotNynorsk14.09.2020
HB 8.S.20Søknad om utbetaling av tilskudd til bolig-, by- og stedsutviklingBokmål01.01.2015
HB 8.S.22Søknad om utbetaling av tilskudd til prosjektering/installering av heisBokmål14.09.2020
HB 8.S.22 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til prosjektering/installering av heisNynorsk14.09.2020
HB 8.S.23Melding om avhjemling/omgjøring av sykehjemsplasser og/eller omsorgsboligerBokmål19.04.2022
HB 8.S.27Erklæring om urådighetBokmål01.10.2015
HB 8.S.28Søknad om utbetaling av tilskudd til boligsosiale tiltakBokmål01.01.2018
HB 8.S.28 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustadsosiale tiltakNynorsk01.01.2018
HB 8.S.29Mal forskningspublikasjonBokmål01.03.2019
HB 8.S.30Erklæring om rettighet i fast eiendom - tildelingsavtaleBokmål01.10.2019
HB 8.S.30 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tildelingsavtaleNynorsk01.12.2019
HB 8.S.32.1Dialogverktøy – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.2Dialogverktøy - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.3Dialogverktøy - Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.4Plankrav – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.5Plankrav - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.6Plankrav – Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.7Sjekkliste - DagaktivitetssenterBokmål22.12.2021
HB 8.S.33Søknadsskjema Tilskudd til forsøk med nye boligmodellerBokmål03.02.2022
HB 8.S.34Søknad om utbetaling av tilskudd til energitiltakBokmål07.08.2023
HB 8.S.34 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til energitiltakNynorsk07.08.2023
HB 9.S.01Søknad om statlig bostøtteBokmål05.06.2023
HB 9.S.01 (N)Søknad om statleg bustøtteNynorsk05.06.2023
HB 9.S.04Bostøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueBokmål05.06.2023
HB 9.S.04 (N)Bustøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueNynorsk05.06.2023
HB 9.S.05Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og netto formue i 2022Bokmål24.08.2023
HB 9.S.05 (N)Bustøtte - nye opplysningar om inntekt og netto formue i 2022Nynorsk24.08.2023
HB 9.S.06Bostøtte - oversendelse av rettet sak (for kommunen)Bokmål03.09.2021
HB 9.S.06 (N)Bustøtte - retta sak (for kommunen)Nynorsk03.09.2021
HB 9.S.07Bostøtte - oversendelse av klage (for kommunen)Bokmål01.04.2016
HB 9.S.07 (N)Bustøtte - klage på vedtak (for kommunen)Nynorsk01.12.2018
HB 9.S.08Bostøtte - opplysninger om bokollektivBokmål25.03.2021
HB 9.S.08 (N)Bustøtte - opplysningar om bukollektivNynorsk25.03.2021
HB 9.S.09Bostøtte - Opplysninger om barns formueBokmål02.03.2023
HB 9.S.09 (N)Bustøtte – Opplysningar om barn sin formueNynorsk02.03.2023
HB 9.S.10Bostøtte - endringer i meldepliktige inntekter og formueBokmål05.06.2023
HB 9.S.10 (N)Bustøtte - endringar i meldepliktige inntekter og formueNynorsk05.06.2023
HB 9.S.11Bostøtte - klage på vedtakBokmål01.04.2017
HB 9.S.11 (N)Bustøtte - klage på vedtakNynorsk01.04.2017
HB 9.S.12Bostøtte - klage på månedlige inntekterBokmål01.03.2018
HB 9.S.12 (N)Bustøtte - klage på månadlege inntekterNynorsk01.03.2018
HB 9.S.30Avtale om utbetaling av bostøtte (transport)Bokmål05.06.2023
HB 9.S.30 (N)Avtale om utbetaling av bustøtte (transport)Nynorsk05.06.2023
HB 9.S.50Søknad om tilgang til bostøttesystemetBokmål01.12.2021
HB 9.S.50 (N)Søknad om tilgang til bustøttesystemetNynorsk01.12.2021
HB 9.S.53Bostøtte - fullmaktBokmål01.11.2022
HB 9.S.53 (N)Bustøtte - fullmaktNynorsk01.11.2022