Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 7.A.1Forskrift om lån fra HusbankenBokmål22.11.2019
HB 7.A.2Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak fra HusbankenBokmål01.01.2016
HB 7.A.9Forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra HusbankenBokmål01.01.2017
HB 7.B.15Veileder om tapsdeling og administrering av startlån Bokmål06.11.2023
HB 7.B.18Veileder for lån fra HusbankenBokmål01.07.2024
HB 7.B.19Veileder startlånBokmål04.07.2024
HB 7.E.28Søke startlån?Bokmål01.10.2020
HB 7.E.28 (E)Interested in applying for a start-up loan?Engelsk01.10.2020
HB 7.E.28 (N)Søkje startlån?Nynorsk01.10.2020
HB 7.E.28 (S)Ohcat álggahanloana?Samisk04.04.2024
HB 7.E.28 (U)БАЖАЄТЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ СТАРТОВОГО КРЕДИТУ?Annet04.04.2024
HB 7.F.25Gjenreist og særpregetBokmål01.04.2000
HB 7.F.43Ikke bare boligBokmål01.03.2014
HB 7.S.06Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskuddBokmål07.10.2021
HB 7.S.06 (N)Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskotNynorsk07.10.2021
HB 7.S.14Søknad om godkjenning/utbetaling av tilskudd/lån til studentboligerBokmål13.11.2023
HB 7.S.14 (N)Søknad om godkjenning/utbetaling av tilskudd/lån til studentboligerNynorsk13.11.2023
HB 7.S.19Søknad om lån til privatpersonerBokmål27.02.2024
HB 7.S.19 (E)Application for a personal mortgageEngelsk27.02.2024
HB 7.S.19 (N)Søknad om lån til privatpersonarNynorsk27.02.2024
HB 7.S.20Vedlegg - lån til boligkvalitetBokmål17.04.2024
HB 7.S.20 (N)Vedlegg - lån til bustadkvalitetNynorsk17.04.2024
HB 7.S.24Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskuddBokmål01.12.2017
HB 7.S.24 (N)Eigenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskotNynorsk01.12.2017
HB 7.S.32Igangsetting og ferdigdato - vedlegg til tilsagnBokmål23.01.2023
HB 7.S.32 (N)Igangsetjing og ferdigdato - vedlegg til tilsegnNynorsk23.01.2023
HB 7.S.34Igangsetting - PurringBokmål23.01.2023
HB 7.S.34 (N)Igangsetting - PurringNynorsk23.01.2023
HB 7.S.42Lån til kjøp av bolig i prosjekt – saksgangen videre Bokmål25.11.2022
HB 7.S.42 (N)Lån til kjøp av bustad i prosjekt – saksgangen vidareNynorsk25.11.2022
HB 7.S.43Salg av boliger med lån fra Husbanken – saksgangen videreBokmål25.11.2022
HB 7.S.43 (N)Sal av bustader med lån frå Husbanken – saksgangen vidareNynorsk25.11.2022
HB 7.S.54Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål15.06.2023
HB 7.S.54 (N)Tilvisingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Nynorsk15.06.2023
HB 7.S.55Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleiebolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedetBokmål22.06.2022
HB 7.S.55 (N)Tildelingsavtale - Kommunal disposisjonsrett for utleige av bustad(er) til vanskelegstilte på bustadmarkaden Bokmål22.06.2022
HB 7.S.57Erklæring om rettighet i fast eiendom - tilvisningsavtaleBokmål01.10.2019
HB 7.S.57 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tilvisningsavtaleBokmål01.12.2019
HB 7.S.58Søknad om lån - juridiske kunderBokmål27.02.2024
HB 7.S.58 (N)Søknad om lån – juridiske kundarNynorsk27.02.2024