Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 9.A.1Lov om bustøtte (bustøttelova)Nynorsk01.01.2021
HB 9.A.2Forskrift om bustøtteNynorsk30.01.2023
HB 9.B.12Veileder i regelverk for bostøtteBokmål01.06.2024
HB 9.B.14Veileder for krav om tilbakebetaling av feilutbetalt bostøtteBokmål28.01.2020
HB 9.B.16Bostøtte - personvernerklæring for kommuneneBokmål05.10.2020
HB 9.B.17Veileder for digital klageBokmål14.06.2024
HB 9.C.20Tidsplan for Bostøttesystemet 2024 - for kommuneneBokmål07.05.2024
HB 9.C.22Veileder for bostøttesystemetBokmål08.04.2024
HB 9.C.23Vedlegg til Tidsplan for Bostøttesystemet - for kommuneneBokmål06.02.2023
HB 9.C.26Veileder for Min bostøtteBokmål15.04.2024
HB 9.E.5Søk bostøtte!Bokmål01.10.2020
HB 9.E.5 (E)Apply for housing allowence!Engelsk01.10.2020
HB 9.E.5 (N)Søk bustøtte!Nynorsk01.10.2020
HB 9.E.5 (R) Подайте заявление на получение жилищного пособия!Annet31.03.2022
HB 9.E.5 (U)Подайте заявку на отримання житлової субсидії!Annet31.03.2022
HB 9.E.6Regelverk for bostøtteBokmål02.03.2023
HB 9.E.6 (E)Rules relating to housing allowanceEngelsk02.03.2023
HB 9.E.6 (R)НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ О ЖИЛИЩНЫХ ПОСОБИЯХAnnet02.03.2023
HB 9.E.6 (U)ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇAnnet02.03.2023
HB 9.S.01Søknad om statlig bostøtteBokmål29.05.2024
HB 9.S.01 (N)Søknad om statleg bustøtteNynorsk29.05.2024
HB 9.S.04Bostøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueBokmål13.02.2024
HB 9.S.04 (N)Bustøtte - klage på meldepliktige inntekter og formueNynorsk13.02.2024
HB 9.S.05Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og netto formue i 2022Bokmål24.08.2023
HB 9.S.05 (N)Bustøtte - nye opplysningar om inntekt og netto formue i 2022Nynorsk24.08.2023
HB 9.S.06Bostøtte - overføring av rettet sak (for kommunen)Bokmål22.11.2023
HB 9.S.06 (N)Bustøtte - overføring av retta sak (for kommunen)Nynorsk22.11.2023
HB 9.S.07Bostøtte - overføring av klage (for kommunen)Bokmål22.11.2023
HB 9.S.07 (N)Bustøtte - overføring av klage (for kommunen)Nynorsk22.11.2023
HB 9.S.08Bostøtte - opplysninger om bokollektivBokmål25.03.2021
HB 9.S.08 (N)Bustøtte - opplysningar om bukollektivNynorsk25.03.2021
HB 9.S.09Bostøtte - Opplysninger om barns formueBokmål24.10.2023
HB 9.S.09 (N)Bustøtte – Opplysningar om barn sin formueNynorsk24.10.2023
HB 9.S.10Bostøtte - endringer i meldepliktige inntekter og formueBokmål04.01.2024
HB 9.S.10 (N)Bustøtte - endringar i meldepliktige inntekter og formueNynorsk04.01.2024
HB 9.S.11Bostøtte - klage på vedtakBokmål01.04.2017
HB 9.S.11 (N)Bustøtte - klage på vedtakNynorsk01.04.2017
HB 9.S.12Bostøtte - klage på månedlige inntekterBokmål01.03.2018
HB 9.S.12 (N)Bustøtte - klage på månadlege inntekterNynorsk01.03.2018
HB 9.S.30Avtale om utbetaling av bostøtte (transport)Bokmål05.06.2023
HB 9.S.30 (N)Avtale om utbetaling av bustøtte (transport)Nynorsk05.06.2023
HB 9.S.50Søknad om tilgang til bostøttesystemetBokmål13.05.2024
HB 9.S.50 (N)Søknad om tilgang til bustøttesystemetNynorsk13.05.2024
HB 9.S.53Bostøtte - fullmaktBokmål01.11.2022
HB 9.S.53 (N)Bustøtte - fullmaktNynorsk01.11.2022
HB 9.S.54Bostøtte – ettersendelse av dokumentasjon digital klageBokmål15.02.2024
HB 9.S.54 (N)Bustøtte – ettersending av dokumentasjon digital klageNynorsk15.02.2024