Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 8.A.10Forskrift om tilskudd til studentboligerBokmål01.01.2021
HB 8.A.11Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra HusbankenBokmål01.01.2017
HB 8.A.12Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra HusbankenBokmål17.09.2021
HB 8.A.14Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra HusbankenBokmål01.01.2018
HB 8.A.15Forskrift om tilskudd til boligtiltakBokmål22.03.2023
HB 8.A.18Forskrift om tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjemBokmål01.01.2023
HB 8.A.5Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra HusbankenBokmål17.09.2021
HB 8.B.15Retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra HusbankenBokmål28.11.2022
HB 8.B.16Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventarBokmål01.01.2019
HB 8.B.18Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboligerBokmål01.03.2022
HB 8.B.20Veileder for tilskudd til utleieboligerBokmål05.07.2023
HB 8.B.24Veileder for tilskudd til boligsosialt tiltakBokmål31.03.2023
HB 8.B.32Veileder - Tilskudd til utredning og prosjektering - for saksbehandler i kommunenBokmål14.10.2019
HB 8.B.32 (N)Rettleiar - Tilskot til utgreiing og prosjektering - for saksbehandlar i kommunenNynorsk14.10.2019
HB 8.B.33Veileder tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjemBokmål16.08.2023
HB 8.B.9Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, oppstartingstilskudd, og kompensasjonstilskudd til dekning av renter og avdrag på lån under Handlingsplan for eldreomsorgen og Opptrappingsplan for psykisk helseBokmål01.08.2006
HB 8.C.6Veileder for tilskudd til studentboligerBokmål21.06.2023
HB 8.C.8Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboligerBokmål14.03.2023
HB 8.E.16Boligrådgivning i kommunene. Eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning om boligtilpassing i kommuneneBokmål01.02.2015
HB 8.E.17Etterinstallering av heis i lavblokker. Veileder for kommuneneBokmål01.06.2015
HB 8.E.17 (N)Etterinstallering av heis i lågblokker. Rettleiar for kommunaneNynorsk01.06.2015
HB 8.F.7Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbyggBokmål31.03.2023
HB 8.S.11Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og svømmeanleggBokmål01.01.2015
HB 8.S.11 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og symjeanleggNynorsk01.01.2015
HB 8.S.12Søknad om rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.10.2019
HB 8.S.12 (N)Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.10.2019
HB 8.S.13Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.01.2015
HB 8.S.13 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.01.2015
HB 8.S.16Søknad om tilskudd til boligtiltakBokmål30.03.2023
HB 8.S.16 (N)Søknad om tilskot til bustadtiltakNynorsk30.03.2023
HB 8.S.17Søknad om utbetaling av kompetansetilskuddBokmål14.09.2020
HB 8.S.17 (N)Søknad om utbetaling av kompetansetilskotNynorsk14.09.2020
HB 8.S.20Søknad om utbetaling av tilskudd til bolig-, by- og stedsutviklingBokmål01.01.2015
HB 8.S.22Søknad om utbetaling av tilskudd til prosjektering/installering av heisBokmål14.09.2020
HB 8.S.22 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til prosjektering/installering av heisNynorsk14.09.2020
HB 8.S.23Melding om avhjemling/omgjøring av sykehjemsplasser og/eller omsorgsboligerBokmål19.04.2022
HB 8.S.27Erklæring om urådighetBokmål01.10.2015
HB 8.S.28Søknad om utbetaling av tilskudd til boligsosiale tiltakBokmål01.01.2018
HB 8.S.28 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustadsosiale tiltakNynorsk01.01.2018
HB 8.S.29Mal forskningspublikasjonBokmål01.03.2019
HB 8.S.30Erklæring om rettighet i fast eiendom - tildelingsavtaleBokmål01.10.2019
HB 8.S.30 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tildelingsavtaleNynorsk01.12.2019
HB 8.S.32.1Dialogverktøy – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.2Dialogverktøy - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.3Dialogverktøy - Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.4Plankrav – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.5Plankrav - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.6Plankrav – Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.7Sjekkliste - DagaktivitetssenterBokmål22.12.2021
HB 8.S.33Søknadsskjema Tilskudd til forsøk med nye boligmodellerBokmål03.02.2022
HB 8.S.34Søknad om utbetaling av tilskudd til energitiltakBokmål07.08.2023
HB 8.S.34 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til energitiltakNynorsk07.08.2023