Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
HB-nummer Tittel Språk Datert
HB 8.A.10Forskrift om tilskudd til studentboligerBokmål01.01.2021
HB 8.A.11Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra HusbankenBokmål01.01.2017
HB 8.A.12Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra HusbankenBokmål17.09.2021
HB 8.A.14Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra HusbankenBokmål01.01.2018
HB 8.A.15Forskrift om tilskudd til boligtiltakBokmål22.03.2023
HB 8.A.18Forskrift om tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjemBokmål01.01.2023
HB 8.A.5Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra HusbankenBokmål17.09.2021
HB 8.B.15Retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra HusbankenBokmål22.03.2024
HB 8.B.16Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventarBokmål01.01.2019
HB 8.B.18Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboligerBokmål11.06.2024
HB 8.B.20Veileder for tilskudd til utleieboligerBokmål05.07.2023
HB 8.B.24Veileder for tilskudd til boligtiltakBokmål06.02.2024
HB 8.B.33Veileder tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjemBokmål15.05.2024
HB 8.B.9Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, oppstartingstilskudd, og kompensasjonstilskudd til dekning av renter og avdrag på lån under Handlingsplan for eldreomsorgen og Opptrappingsplan for psykisk helseBokmål01.08.2006
HB 8.C.6Veileder for tilskudd til studentboligerBokmål22.03.2024
HB 8.C.8Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskuddBokmål17.06.2024
HB 8.E.16Boligrådgivning i kommunene. Eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning om boligtilpassing i kommuneneBokmål01.02.2015
HB 8.F.7Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbyggBokmål01.07.2024
HB 8.S.11Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og svømmeanleggBokmål01.01.2015
HB 8.S.11 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for skole- og symjeanleggNynorsk01.01.2015
HB 8.S.12Søknad om rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.10.2019
HB 8.S.12 (N)Søknad om rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.10.2019
HB 8.S.13Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventarBokmål01.01.2015
HB 8.S.13 (N)Søknad om utbetaling av rentekompensasjon for kyrkjebygg og kyrkjeinventarNynorsk01.01.2015
HB 8.S.16Søknad om tilskudd til boligtiltakBokmål26.01.2024
HB 8.S.16 (N)Søknad om tilskot til bustadtiltakNynorsk26.01.2024
HB 8.S.17Søknad om utbetaling av kompetansetilskuddBokmål14.09.2020
HB 8.S.17 (N)Søknad om utbetaling av kompetansetilskotNynorsk14.09.2020
HB 8.S.20Søknad om utbetaling av tilskudd til bolig-, by- og stedsutviklingBokmål01.01.2015
HB 8.S.20 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustad-, by- og stadsutviklingNynorsk01.01.2015
HB 8.S.22Søknad om utbetaling av tilskudd til prosjektering/installering av heisBokmål14.09.2020
HB 8.S.22 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til prosjektering/installering av heisNynorsk14.09.2020
HB 8.S.23Melding om avhjemling/omgjøring av sykehjemsplasser og/eller omsorgsboligerBokmål19.04.2022
HB 8.S.23 (N)Melding om avheimling/omgjering av sjukeheimsplassar og/eller omsorgsbustaderNynorsk19.04.2022
HB 8.S.27Erklæring om urådighetBokmål01.10.2015
HB 8.S.27 (N)Erklæring om urådigheitBokmål01.10.2015
HB 8.S.28Søknad om utbetaling av tilskudd til boligsosiale tiltakBokmål01.01.2018
HB 8.S.28 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til bustadsosiale tiltakNynorsk01.01.2018
HB 8.S.30Erklæring om rettighet i fast eiendom - tildelingsavtaleBokmål01.10.2019
HB 8.S.30 (N)Erklæring om rett i fast eigedom - tildelingsavtaleNynorsk01.12.2019
HB 8.S.32.1Dialogverktøy – Eldre og personer med demensBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.1 (N)Dialogverktøy – Eldre og personar med demensNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.2Dialogverktøy - FunksjonsnedsettelseBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.2 (N)Dialogverktøy – FunksjonsnedsettingNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.3Dialogverktøy - Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål06.06.2024
HB 8.S.32.3 (N)Dialogverktøy – Utfordringar rus og/eller psykisk helseNynorsk06.06.2024
HB 8.S.32.4Plankrav – Eldre og personer med demensBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.4 (N)Plankrav – Eldre og personar med demensNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.5Plankrav - FunksjonsnedsettelseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.5 (N)Plankrav – FunksjonsnedsettingNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.6Plankrav – Utfordringer rus og/eller psykisk helseBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.6 (N)Plankrav – Utfordringar rus og/eller psykisk helseNynorsk22.12.2021
HB 8.S.32.7Sjekkliste - DagaktivitetssenterBokmål22.12.2021
HB 8.S.32.7 (N)Sjekkliste – DagaktivitetssenterNynorsk22.12.2021
HB 8.S.33Søknadsskjema Tilskudd til forsøk med nye boligmodellerBokmål03.02.2022
HB 8.S.33 (N)Søknadsskjema Tilskot til forsøk med nye bustadmodellarNynorsk03.02.2022
HB 8.S.34Søknad om utbetaling av tilskudd til energitiltakBokmål28.09.2023
HB 8.S.34 (N)Søknad om utbetaling av tilskot til energitiltakNynorsk28.09.2023
HB 8.S.35Søknad om godkjenning av prosjektkostnad, rentekompensasjon for investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skoleneBokmål19.06.2024
HB 8.S.35 (N)Søknad om godkjenning av prosjektkostnad, rentekompensasjon for investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skoleneNynorsk19.06.2024